Ma két, a közszolgálatban dolgozó munkavállalói réteg ünnepnapja van. A SZÁD nevében üdvözöljük és elismerésünket tolmácsoljuk az egészségügyben dolgozó kollégáknak a Semmelweis nap alkalmából, valamint szintén elismerésünket fejezzük ki a köztisztviselőknek és kormánytisztviselőknek, mert a mai nap a köztisztvielők és kormánytisztviselők napja is!Örömünkbe némi üröm vegyül, mivel létezik ugyan a Szociális Munka Napja, azonban jobb esetben díjakat adnak át néhány kollégának, de a szociális ágazatban dolgozó 90.000 ember nagy része semmit nem érez, és semmit nem kap a jeles nap alkalmából. A SZÁD ezért az alábbiakat követeli:Az erkölcsi megbecsülésünk kinyilvánításaként, a Szociális Munka Napja (november 12-e) legyen a Semmelweis naphoz és a Köztisztviselők napjához hasonlóan munkaszüneti nap az ágazatban dolgozók számára!