2016. január 11.

Flaskár Melinda vagyok, 1981-ben születtem Bonyhádon. Az általános és a középiskola elvégzése után kerültem Budapestre, ahol 2003-ban liturgiatörténet-előadó, 2004-ben pedig szociális munkás szakon szereztem kitüntetéses főiskolai diplomát. Emellett dolgoztam különböző civil szervezeteknél hajléktalan családokkal, hajléktalan rehabilitációban, majd felnőtt értelmi sérültekkel.

A munka mellett mindig fontos volt számomra, hogy képezzem magam, ezért folyamatosan tanultam. 2006-ban szociálpolitikus kiegészítő levelező szakon szerzetem egyetemi diplomát, 2008-ban pedig kultúratörténet szakon. 2008-ban megszületett gyermekem Ede, aki most első osztályos. Ezt követően elvégeztem az ELTE TÁTK Társadalomtudományi Doktori Iskola Szociológia szakát Szociálpolitika szakterületen. Idén októberében védtem meg a disszertációt, doktori diplomám nemsokára kézhez kapom. A Doktori Iskola mellett tanítottam egy-egy évet a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, majd az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen. Közben folyamatosan dolgoztam a hajléktalanellátás területén, mint szociális és mentálhigiénés munkatárs. A szociális munkában találtam meg valódi hivatásom, ezért amikor Magyar Vöröskeresztben három és fél év tapasztalatot követően megbízott intézményvezetőnek neveztek ki, elkezdtem tevékenykedni a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjában családgondozóként. Jelenleg ugyanitt tanácsadóként dolgozom.
A négy diploma és doktori fokozat ellenére úgy érzem megmaradtam egyszerű embernek, szociális munkásnak. Vidékről jöttem fel a nagyvárosba, szüleim egyszerű munkásemberek: édesanyám varrónő, édesapám vasbetonszerelő.
Éppen ezért a szociális szférán belül is a kétkezi munkát végző kollégák, gondozónők, technikai dolgozók problémáira vagyok a legérzékenyebb.
Ahogy a tanárok és az egészségügyi dolgozók kiharcolták a tisztességes bérezést nekünk is jogunk van ehhez. A szakszervezetek eddigi próbálkozásai kudarcot vallottak, illetve nem hoztak elég eredményt, ezért döntöttünk úgy, hogy egy új, dinamikus, az eddigieknél az érdekeinket erőteljesebben képviselő szakszervezetet hozunk létre. A szakszervezetünkben titkári pozícióra jelöltek és választottak meg.